maandag 24 december 2018

dinsdag 22 januari 2019 Driekoningen


Door de ledengroep Antroposofische Vereniging Regio Zwolle wordt vier keer per jaar een kunstzinnige ontmoetingsactiviteit georganiseerd. Op dinsdag 22 januari wordt in dit kader Driekoningen gevierd. Madeleine de Vletter-Wulff verzorgt een inhoudelijke bijdrage en een workshop waarbij zij vanuit het spelelement, verbonden met beweging (bedrijfseuritmie) en dynamische oordeelvorming, werkt vanuit de vijf menselijke vermogens waarnemen, denken, voelen, willen, handelen. De viering zal muzikaal worden omlijst. Naast Madeleine wordt medewerking verleend door onder meer George Ganzeboom, Lia Zandvliet, Imke Jelle van Dam en Anneke van Zanten. De avond, die een openbaar karakter heeft, wordt gehouden in Vrije School Michael, Bachlaan 8 in Zwolle (vrij parkeren). De zaal is open vanaf 19.30 uur; het programma begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

We stellen het op prijs als je deze activiteit ook aan anderen onder de aandacht zou willen brengen.

De daarop volgende viering (rond Pasen) is op dinsdag 23 april in Vrije School Michael.

Met vriendelijke groet,


Imke Jelle van Dam


namens de voorbereidingsgroep