vrijdag 1 maart 2013

wording van een logoAan het onstaan van het logo zoals gebruikt op de website is  een heel proces voorafgegaan.
Eerst na vele vergaderingen kwam de benaming -de menselijke maat- tevoorschijn. Deze vonden we het beste passen bij ons initiatief. Nadat we deze benaming hadden gevonden, zijn we op zoek gegaan naar een afbeelding die daarbij aansluit, die weergeeft wat we bedoelen.


Aangezien de aanleiding was 100 jaar antroposofie in Zwolle en we de thematisering verleden-heden en toekomst hadden gekozen. Is het boegbeeld van de spelende kinderen op het schoolplein gekozen. Kinderen zijn immers onze toekomst - en wij nu in het heden-  zijn ook allemaal kinderen geweest in het verleden.
Maar zo'n foto is nog geen logo.

Deze bijvoorbeeld vonden we niet erg mooi.Denkend aan de menselijke maat kwam onderstaand figuurtje in beeld. De mens gemaatvoerd in meetkundige vormen, waarvan de vijfhoek naast het vierkant en de cirkel de meest zichtbare is.


"De mens is de maat der dingen"
(Protagoras van Abdera, 5de eeuw v. Chr)

De oude grieken waren al bezig met de maat der dingen.
Leonardo da Vinci hield er zich ook mee bezig.

Maät of Ma'at is in het Oude Egypte de aanduiding van het concept van waarheidstabiliteit en rechtvaardigheid en kosmische orde. Het komt reeds in het 3e millennium v.Chr. in teksten voor. Maät wordt vanaf het Middenrijk de maatstaf voor de hoofdrol van de faraode kosmische orde handhaven voor de vruchtbaarheid van het land en zijn bewoners.In de Egyptische mythologie is Maät als godin de personificatie van deze concepten. Zij vertegenwoordigt van bij de aanvang van het universum de kosmische orde. Laat in haar ontwikkeling werd ze als dochter van de zonnegod Ra beschouwd. Haar goddelijke tegenhangster is Isfet, de chaos. Maät wordt vaak in het Egyptisch dodenboek vernoemd.Er is een ruimtelijk object, de dodecaëder.
De dodecaëder bestaat uit 12 vlakken en dat duidt de connectie aan met de 12 dierenriemtekens
Elk der 12 vlakken is een vijfhoek
In een vijfhoek kan een ster ingeschreven kan worden
In deze ster kruisen alle lijnen elkaar volgens de gulden snede verhouding 
Divina Proportia, goddelijke proportie) 
Die door de grieken als de ideale harmonieuze maatverdeling van de mens en natuur gezien wordt
Dit komt ook tevoorschijn in bijv. een zonnebloem, en slakkehuis en in vele andere dingen
De mens is de ster die uit de 12-voudige kosmos is ontstaan
Staat de ster met de punt omlaag dan is dat het boze, dus de juiste stand is de menselijke maat

We wilden niet zomaar een bestaand plaatje overnemen en een van onze kunstzinnig therapeuten isn aan de gang gegaan. En zo zijn er achtereenvolgens verschillende varianten ontstaan:
er waren meer tussenstappen, maar deze laatste hebben we uiteindelijk gekozen

terug naar inhoudsopgave

donderdag 14 februari 2013

30-3-1913 voordracht Steiner Odeon te Zwolle.In een ander artikel wordt er ingegaan op de geschiedenis van de antroposofie in Zwolle tot het jaar 1980, ontnomen aan het boekwerkje dat Tani Nieuwenhuizen voor het Werk- en Studiecentrum voor Antroposofie gemaakt heeft.
Er wordt ook nog gewerkt aan een artikel over de geschiedenis van de antroposofie in Zwolle van 1980 tot 2013. T.z.t. zal dat ook hier op de website geplaatst worden.

terug naar inhoudsopgave

woensdag 13 februari 2013

werk- en studiecentrum voor anthroposofieDit logo dat ooit door mevrouw van Drimmelen ontworpen is, sierde jarenlang de programma's van het Werk- en Studiecentrum voor Anthroposofie Zwolle e.o.


terug naar inhoudsopgave

Data, namen en literatuur, op 12 maart 2013, Michaëlschool in Zwolle:


Data, namen en literatuur, op 12 maart 2013, Michaëlschool in Zwolle:

Het jaar 1913.

-         3 februari, eerste vergadering van de Algemene Antroposofische Vereniging.
-         5 februari, bijeenkomst Johannes-Bau-Vereniging.
-         30 maart 1913: Rudolf Steiner houdt een voordracht in Zwolle.
-         26 april, Düsseldorf, voor het eerst euritmie door Annemarie Donath en Erna Wolfram.
-         10 juli, Festspiele in München, met de mysteriedrama’s van Steiner.
-         28 augustus (verjaardag van Goethe), euritmie voor het eerst in het openbaar.
-         25 oktober, start euritmieopleiding.
-         19 november, eerste repetities van het Oberufer kerstspel in Berlijn. Steiner leest in dialect.

Namen.

-         Annie Besant, vrijmetselaar en lid van de Theosophical Society en bij de dood van Blavatsky, in 1891, was ze een van de leidende figuren in de Vereniging.
-         Helena Blavatsky, oprichter van de Theosofical Sociaty en voorzitter.
-         Anna Eunike, Steiners eerste vrouw.
-         Christian Rosenkreutz, legendarische oprichter van de Orde van het Rozenkruis.
-         Marie von Sivers, Steiners secretaresse (aanvankelijk), mede-initiatiefneemster in mysteriedrama’s en euritmie en uiteindelijk ook zijn tweede vrouw.
-         Henry Steel Olcott, Amerikaanse kolonel, medeoprichter van de Theosofical Society.
-         Andries Terwiel, theosoof, heeft meerdere werken van Rudolf Steiner vertaald, is in 1909 in Zwolle komen wonen, had persoonlijk contact met Steiner. Mogelijk heeft de komst van Steiner naar Zwolle met Terwiel van doen. Hij overleed echter voortijdig (1912).


Literatuur.

-         Willem Beekman e.a., Mysteriën en inwijdingen in het oude Europa en de nieuwe mysteriën, uitgeverij Pentagon, Amsterdam, 1989, ISBN 90 72052 10 2.
-         Hagen Biesantz e.a., Het Goetheanum, de bouwimpuls van Rudolf Steiner, uitgeverij Vrij Geestesleven, Zeist, 1978, ISBN90 6038 112 2.
-         Christoph Lindenberg, Rudolf Steiner, eine Kronik, Freies Geistesleben, Stuttgart, 1988, ISBN 3 7725 0905 3.
-         Rudolf Steiner, Innerlijke ontwikkeling door antroposofie, Uitgeverij Vrij Geestesleven, Zeist 1985, ISBN 978-90-6038-127-4, voordrachten gehouden in Den Haag, maart 1913.
-         Ed Taylor, Rudolf Steiner, een geïllustreerde biografie, uitgeverij Pentagon, Amsterdam 2010, ISBN 978 94 90455 20 0.
-         Günther Wachsmuth, Die Geburt der Geisteswissenschaft, eine Biografie, 1941, Fil. Antrop. Verlag am Goetheanum, Dornach, Zwitserland.
-         Willem Zeylmans e.a., Rudolf Steiner in Nederland, uitgeverij Pentagon, Amsterdam, 1994, ISBN 90 72052 17 X.
                                                                                                                           Jan Alfrink, www.tsjai.nl

deze informatie is een aanvulling op de door Jan Alfrink gehouden lezing op 12 maart 2013.