vrijdag 1 maart 2013

wording van een logoAan het onstaan van het logo zoals gebruikt op de website is  een heel proces voorafgegaan.
Eerst na vele vergaderingen kwam de benaming -de menselijke maat- tevoorschijn. Deze vonden we het beste passen bij ons initiatief. Nadat we deze benaming hadden gevonden, zijn we op zoek gegaan naar een afbeelding die daarbij aansluit, die weergeeft wat we bedoelen.


Aangezien de aanleiding was 100 jaar antroposofie in Zwolle en we de thematisering verleden-heden en toekomst hadden gekozen. Is het boegbeeld van de spelende kinderen op het schoolplein gekozen. Kinderen zijn immers onze toekomst - en wij nu in het heden-  zijn ook allemaal kinderen geweest in het verleden.
Maar zo'n foto is nog geen logo.

Deze bijvoorbeeld vonden we niet erg mooi.Denkend aan de menselijke maat kwam onderstaand figuurtje in beeld. De mens gemaatvoerd in meetkundige vormen, waarvan de vijfhoek naast het vierkant en de cirkel de meest zichtbare is.


"De mens is de maat der dingen"
(Protagoras van Abdera, 5de eeuw v. Chr)

De oude grieken waren al bezig met de maat der dingen.
Leonardo da Vinci hield er zich ook mee bezig.

Maät of Ma'at is in het Oude Egypte de aanduiding van het concept van waarheidstabiliteit en rechtvaardigheid en kosmische orde. Het komt reeds in het 3e millennium v.Chr. in teksten voor. Maät wordt vanaf het Middenrijk de maatstaf voor de hoofdrol van de faraode kosmische orde handhaven voor de vruchtbaarheid van het land en zijn bewoners.In de Egyptische mythologie is Maät als godin de personificatie van deze concepten. Zij vertegenwoordigt van bij de aanvang van het universum de kosmische orde. Laat in haar ontwikkeling werd ze als dochter van de zonnegod Ra beschouwd. Haar goddelijke tegenhangster is Isfet, de chaos. Maät wordt vaak in het Egyptisch dodenboek vernoemd.Er is een ruimtelijk object, de dodecaëder.
De dodecaëder bestaat uit 12 vlakken en dat duidt de connectie aan met de 12 dierenriemtekens
Elk der 12 vlakken is een vijfhoek
In een vijfhoek kan een ster ingeschreven kan worden
In deze ster kruisen alle lijnen elkaar volgens de gulden snede verhouding 
Divina Proportia, goddelijke proportie) 
Die door de grieken als de ideale harmonieuze maatverdeling van de mens en natuur gezien wordt
Dit komt ook tevoorschijn in bijv. een zonnebloem, en slakkehuis en in vele andere dingen
De mens is de ster die uit de 12-voudige kosmos is ontstaan
Staat de ster met de punt omlaag dan is dat het boze, dus de juiste stand is de menselijke maat

We wilden niet zomaar een bestaand plaatje overnemen en een van onze kunstzinnig therapeuten isn aan de gang gegaan. En zo zijn er achtereenvolgens verschillende varianten ontstaan:
er waren meer tussenstappen, maar deze laatste hebben we uiteindelijk gekozen

terug naar inhoudsopgave