maandag 14 augustus 2017

Michael en het ijzer thema-avond ontwikkeling en tegenkracht Dinsdagavond 19 september 2017


Michael en het ijzer
thema-avond
ontwikkeling en tegenkracht
Dinsdagavond 19 september 2017Georganiseerd door de Antroposofische Vereniging afdeling Zwolle en omstreken
voor leden en belangstellenden.
• Met behulp van het smidsvuur zal Taru van den Born het ijzer smeden en
ons deelgenoot maken van dit vormingsproces.
• Madeleine de Vletter- Wulff zal nadien met ons in gesprek gaan over de
tegenkrachten die de mens in zijn ontwikkeling ontmoet.
Houdt rekening met kleding en schoeisel i.v.m. vuur, vonken en stof.
Inloop vanaf: 19.30 u.
Opening viering; 19.45 u.
Om de kosten te dekken wordt een minimale bijdrage gevraagd. Richtbedrag € 7,50 per
persoon. Omdat het aantal plaatsen beperkt is vragen wij om u zo spoedig mogelijk op te geven.
U kunt dit doen door uw bijdrage te storten op rekeningnummer: NL 78 TRIO 0338 6455 19
Ten name van HJP van Hove onder vermelding van Michael 2017
Locatie smederij: Rieteweg 10 8041 AK Zwolle
Informatie: Henk en Marijke van Hove 038 420 10 14
Kees Kromme 06 42 73 86 26

Locatie smederij: Rieteweg 10 8041 AK Zwolle